Palvelutalo Abeli

Palvelut ja maksut

Palvelutalo Abelin peruspalvelumaksu on 100 € kuukaudessa.  Peruspalvelumaksuun sisältyy ympärivuorokautinen avunsaantimahdollisuus hätätapauksissa, turvapuhelimeen liittyvät kulut sekä osa viriketoiminnan kustannuksista.  Asuminen Abelissa perustuu vuokrasopimukseen. Palveluasuntojen vuokra on 11,40 € /m².
Muita palveluita, kuten ateria- ja kodinhoitopalvelut asukas voi ostaa valintansa mukaan. Kotipalvelumaksun määrittelee Pieksämäen kaupungin sosiaalitoimi. Asukkaan tarvitsemista kotipalveluista tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma. Aikaseurannan perusteella kaupunki laskuttaa asiakasta seuraavan taulukon mukaisesti:

Henkilö määrä Tuloraja/€/kk Maksuprosentti eri tuntimääriltä
-4 h 4-10 h 10-20 h 20-30 h 30-
1 henkilö 573 € ylittävältä osalta  

17 %

 

22 %

 

27 %

 

32 %

 

35 %

2 henkilöä 1057 € ylittävältä osalta  

14 %

 

16 %

 

18 %

 

21 %

 

22 %

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista annetulla lailla tai asetuksella ei ole määritelty palveluasumisesta perittäviä maksuja. Asumis- ja hoitokustannuksiin voi tarvittaessa hakea  asumistukea  sekä hoitotukea kelalta.

Ateriapalvelut
Palvelutalo Abelissa tarjotaan ateriapalveluita sekä talon asukkaille että ulkopuolisille asiakkaille.  Pieksämäen kaupunki vastaa  ruokamaksujen veloituksesta. Mikäli haluat maksun suoramaksuna tai e-maksuna tulee sinun tehdä suoramaksusopimus/e-laskutilaus pankissa.

 

ABELIN ASUKKAIDEN JA RUOKASALIN HINNASTO

1.1- 31.12.2016 väliselle ajalle

Kuukausipaketti      340 €/kk (koko paketti)

 ( aamupala, lounas, päivällinen, päiväkahvi, iltapala )        

Asiakaspaketti 1.     295 €/kk

 ( aamupala, lounas, päivällinen )

Asiakaspaketti 2.     245 €/kk

( aamupala, lounas, iltapala )

 Ruokasalissa:

2,80 € aamupala

6,40 € lounas

4,40 € päivällinen

2,80 € iltapala

Henkilökunta 6,40 € lounas