Palvelutalo Abeli

Henkilöstö

Palvelutalossa työskentelee yhteensä 21 työntekijää. Johtaja, sairaanhoitaja, 18 hoitajaa sekä peruspalvelutyöntekijä.  Hoitohenkilökunta on koulutukseltaan lähi-, perus- tai kodinhoitajia.